2010-2011 4.Sınıf 2.Dönem 1.Din Kültürü Yazılı Soruları
27 03 2011

2010-2011 4.Sınıf 2.Dönem 1.Din Kültürü Yazılı Soruları

1-Yüce Allah’ın insanlara doğruyu öğretmek için görevlendirdiği son peygamber hangi seçenekte belirtilmiştir?

            A-Hz Musa      B-Hz Ebubekir   C-Hz.Muhammed D-Hz İsa

2-Allah insanlar için, neden peygamberler görevlendirmiştir?

   A-İnsanlar akıllarını kullanamamışlar,yanlış inanç ve davranışlara yönelmişler,

   B-Herkes düzenli yaşamaya başlamış.

   C-Üç katlı evler yapmışlar

   D-Araçları olmadıkları için.

3-Aşağıdaki   peygamberlerden hangisi ilk peygamberdir?

  A-Hz.davut  B-Hz.Adem  C-Hz.Yusuf  D-Hz.Muhammed

 4-Allah’a ibadet amacıyla yapılmış ilk mabet olan Kabe hangi şehirde yapılmıştır?

 A_Bağdat    B-Halep   C-Mekke  D-Medine

 5-Peygamberimiz Hz.Muhammed nerede doğmuştur?

  A-İstanbul   B-Amman  C-Yemen  D-Mekke

 6-Hz.Muhammed(s.a.v.)in babasının adı hangi seçenekte belirtilmiştir?

  A-Abdullah    B-Yusuf           C-Abdulmuttalip          D-Abdurahman

 7-Peygamberimizin babası Abdullah hangi şehirde öldü

   A-Hicaz        B-Bedir           C-Medine        D- Arafat

 8-Peygamberimz Hz Muhammed’in annesinin adı hangi seçenekte belirtilmiştir?

  A-Hz Ayşe  B-Hz Fatıma      C-Hz Hatice    D-Amine

 9-Peygamberimizin anne ve babasının ölümünden sonra,peygamberimize kim bakmıştır?

 A-amcası Ebu Talip B-Harun C-Muaviye D-Muttalip

10-Peygamberimizin süt annesinin adı hangi seçenekte verilmiştir?   A-Elif   B-Ümmü   C-Zeliha    D-Halime

11-Peygamberimizin doğum yılı aşağıdaki tarihlerden hangisidir?

  A-622                       B-671    C-581        D-571

12-peygamberimizin  ilk eşinin ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 A-Zeliha                     B-Ümmü                     C-Hatice                     D-Saleme

13-Peygamberimize neden”muhammedül emin” denilmektedir?

A-Güvenilir Muhammed           B-Yetimlere bakmak

 C-Gününde olmak                              D-Paylaşmak

14-Peygamberimiz kaç yaşındayken annesi vefat etmiştir?

 A-8                 B- 9                            C- 5                            D-6

15 -İlahi kitaplardan hangisi Müslümanların kitabıdır?

 A_İncil                       B-Tevrat                      C-Zebur                      D-Kur’an-ı Kerim

5443
0
0
Yorum Yaz